Հանդես

Հայագիտության հարցեր 1 (13)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2018 թ.

251 էջ

Տիտղոսաթերթ Մալկիդիս Թ. Հայոց ցեղասպանությունը սառը պատերազմից հետո և Գ. Հ. Սթանթոնի ութ փուլերը (անգլերեն) Վարդանյան Ա. Հայոց անկախ իշխանությունը Համազասպ և Գրիգոր Մամիկոնյանների օրոք Մակարյան Վ. Հայ կինը Օսմանյան Սիրիայում (XVI-XIX դդ.) Մարգարյան Ն. Միջագետքի անապատների հայ որբախույզները (1918-1923 թթ.) Վիրաբյան Վ. Հայ-վրացական տնտեսական փոխհարաբերությունները 1920-1922 թթ. Հովսեփյան Ն. ՀՀ միջկուսակցական բանավեճը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ անկախության առաջին տասնամյակում Մովսիսյան Ֆ. Նոր և նորագույն պատմության պարբերացումը ժամանակակից պատմագրությունում Ալեքսանյան Տ., Բադալյան Հ., Օհանյան Հ. Նորահայտ միջնադարյան հնձան Կապանի տարածաշրջանում Ավագյան Ա. Վահան Թեքեյան. արևմտահայ կյանքի և գրականության մշակը Մակարյան Ա. Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի ր (r), ռ (Ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը Պարոնյան Շ. Օտար մշակույթի պատկանող լեզվական միավորները գրական ստեղծագործության մեջ. գործաբանական մոտեցում (անգլերեն) Սարգսյան Լ. Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն Զաքարյան Ս. Հովհան Օձնեցու գործունեության գնահատումը ազգային ինքնության համատեքստում Ներսիսյան Բ. Ժամանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում Տոնոյան Թ. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի տեքստի միահյուսությունը ժառանգականության հիմնախնդրի տիրույթում Թունյան Վ. Ռաուֆ Գուսեյնզադե, Կովկասը և հայերը (ռուսերեն) Հայրունի Ա.Գերմանական կայսրությունը և Հայոց ցեղասպանությունը Գաբրիելյան Ա. Մոհամմեդ Իհսան, Ազգաշինությունը Քրդստանում. հիշողություն, ցեղասպանություն և մարդու իրավունքներ Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.armenianlanguage.am