Մատենադարան (Մ.Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ)

Հասցե` ք. Երևան,  Մաշտոցի պող., 53 շենք

Հեռ.`  (+374) 10 56 25 78

Էլ-փոստ` contacts@matenadaran.am

Կայք` www.matenadaran.am